Portfolio

Een goede tekst spreekt voor zich. Kijkt u daarom eens rustig mijn portfolio door. U vindt hier een representatieve selectie van de producten die ik maak. Zoals u ziet, schrijf ik voor zeer verschillende opdrachtgevers over nóg uiteenlopender onderwerpen. Misschien kan ik iets voor u betekenen. Eerst maar eens kennismaken?

ChristenUnie
Politieke Partij (http://www.christenunie.nl)
Dag6
Het laatste nieuws en de beste achtergronden (http://wijzijn.dag6.nl/)
De Nieuwe Koers
Opiniemagazine voor hoopvolle realisten (http://www.denieuwekoers.nl)
Elisabeth
Elisabeth is een magazine met geloofsopbouwende en pastorale artikelen die aansluiten bij de levensfase en levensvragen van iedereen boven de 55 jaar. (http://www.elisabethmagazine.nl/)
Uitgeverij Ellessy
Uitgeverij van diverse boeken (http://www.ellessy.nl)
EO Visie
De Evangelische Omroep (EO) is een Nederlandse publieke omroep met een evangeliserende inslag. (http://www.eo.nl/visie)
Esri Nederland
Magazine van Esri Nederland over ontwikkelingen op gebied van geo-informatie en toepassing ervan (http://www.in-perspectief.nl)
Eva
Eva is in Nederland het grootste christelijke magazine voor vrouwen. Iedere maand biedt Eva bijzondere en inspirerende artikelen over allerlei onderwerpen die vrouwen bezighouden. (http://www.eo.nl/eva)
Friesch Dagblad
Het Friesch Dagblad is een christelijke krant die midden in de Friese samenleving staat. (http://www.frieschdagblad.nl)
GIS Magazine
Vaktijdschrift over geo-ICT (http://www.gismagazine.nl/)
IZB
Organisatie voor zending in Nederland (http://www.izb.nl)
Jente
Christelijk magazine voor vrouwen (www.jentemagazine.nl)
Leger des Heils / Strijdkreet
Strijdkreet is het oudste evangelisatiemagazine van Nederland met een positieve inhoud, actueel en voor iedereen. (http://www.legerdesheils.nl/)
Mondria Advies
Specialist in de zorgsector (http://www.mondria-advies.nl)
Movisie
Kennis en aanpak van sociale vraagstukken (https://www.movisie.nl/)
Nederlands Dagblad
Het Nederlands Dagblad is een christelijke krant uit de gereformeerde traditie. (http://www.nd.nl)
Onderweg
Inspiratie voor reisgenoten (https://www.onderwegonline.nl/)
Pianowereld
Publiekstijdschrift in Nederland en Vlaanderen op pianogebied. (http://www.pianowereld.nl)
Pro Life
Pro Life is zorgverzekeraar voor algemene en christelijke zorg. (http://www.prolife.nl)
Reformatorisch Dagblad
Reformatorisch Dagblad, landelijk christelijk dagblad (http://www.refdag.nl)
Sestra
Platform voor christelijke vrouwen (www.sestra.nl/)
Tot Heil des Volks
Christelijke koepelorganisatie (http://www.totheildesvolks.nl)
Tot Uw Dienst
Hulporganisatie uit Ede (http://www.totuwdienst-ede.nl/)
Vakblad Thuiszorg
Het vakblad voor verzorgenden (www.vakbladthuiszorg.nl)
Van der Laan Koeltechniek
Van der Laan Koeltechniek is een installatiebedrijf voor koel- en vriestechniek. (http://www.vanderlaankoeltechniek.nl)
X[ist] in Christ
Christelijk opiniemagazine voor jongeren (http://www.xistinchrist.nl/)